TOIMITUS

Päätoimittaja

Tapani Ruokanen

Päätoimittajan ja toimituksen sihteeri

Susanna Lumme

Toimituspäälliköt

Jyrki Jantunen
Jari Lindholm
Jarmo Raivio (vt.)

Art Directo…