Uutisviikko

suoraan sanoen

Eläkerahaa pk-yrityksiin

Työeläkeyhtiöt suosivat Suomen kilpailijamaiden talouksia, paheksuu kansanedustaja Eero Lehti.

O

lette esittänyt, että työeläkeyhtiöt alkaisivat sijoittaa eläkevaroja nykyistä enemmän…