Valioaineet 2012

Kevään parhaissa äidinkielen esseissä ylioppilaat kirjoittavat terrorismista, kirjallisuudesta ja itseilmaisusta.