Tsaarin aikana syntyneitä suomalaisia on elossa vielä noin tuhat. Kun he elivät voimiensa päiviä, Suomi…