Uutisviikko

suoraan sanoen

Mustikka pakenee Lappiin

Ilmastonmuutos siirtää kasvupaikat pohjoiseen, sanoo Metlan tutkija Kauko Salo.

M

etsäntutkimuslaitos arvio­i keväällä, että jopa puolet mustikan kasvustoista on kuivunut ja paleltunut vähälu…