Uutisviikko

suoraan sanoen

Perintövero: reilu vai epäreilu?

Periminen ei lisää varallisuuden keskittymistä, sanoo professori Vesa Kanniainen.

K

ristillisdemokraatit esittivä­t puoluekokouksessaan, ett­ä perintövero tulisi korvat­a luovutusvoittoverolla. …