KOHTAAMISET

Suvaitsevainen suunta

▶ Kirkko ja Suomen Lähetysseura ottivat askeleen suvaitsevai­sempaan suuntaan, kun Helsingin piisp­a Irja Asko­la, 60, siunasi rekisteröityneen miesparin lähetystyöhön Kambodžaan. Toinen miehistä vihittiin samalla …