Uutisviikko

Alkoholi vaikuttaa suoraan aivoihin.

TIEDE

Tissuttelu näkyy aivoissa

Maltillinenkin alkoholinkulutus kytkeytyy kognitiivisten kykyjen hiipumiseen.

Rankan ryyppäämisen …