MIELIPIDE

puheenvuoro

Suomi kestävän hyvinvoinnin edelläkävijäksi

Nykyinen talouskriisi ja kasvavat ympäristöongelmat heijastavat histo­riallista murrosta, joka vaatii suomalaisen yhteiskunnan rakenteiden ja toimintamallien uudistamista. Muutost…