Uutisviikko

suoraan sanoen

Kohtuutta vaikea määritellä

Alkoholinkäytön riskirajat sekoitetaan turvalliseen juomiseen, sanoo THL:n erikoistutkija Esa Österberg.

M

ikä on alkoholin kohtuukäyttöä?

”Ei sille ole olemassa tieteellistä määritelmää. …