Uutisviikko

suoraan sanoen

Mistä rahat toiseen tutkintoon?

Opiskelijat menevät töihin ja venyttävät valmistumista, sanoo Elina Lavikainen Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksesta.

H

allitus päätti, että uuteen s­amantasoiseen korkeakoulututkintoon…