Uutisviikko

suoraan sanoen

Suomi leikkaa – kuka kärsii?

Hankkeiden keskeytyksiä pyritään välttämään, vaikka kehitysrahat hupenevat, sanoo Pekka Puustinen ulkoministeriöstä.

H

allitus päätti leikata kehitysyhteistyöstä 50–100 miljoonaa e…