Uutisviikko

suoraan sanoen

Mätää lihaa Brasiliasta

Suomeen on tuotu ainakin 20 000 kiloa lihaa, joka voi olla pilaantunutta, sanoo Evira.

Brasiliassa on meneillään ­lihaskandaali. Mätää lihaa on myyty ja ­käytetty raaka-aineena, ja joissakin tuotantolaitoksissa epäillään ­olleen salmonellaa. Kohuun yhdistetyistä laitoksista on tuotu lihaa myös Eurooppaan ja Suomeen.

Kuinka paljon pilaantunutta lihaa on tuotu Suomeen, Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran elintarviketurvallisuusjohtaja Leena Räsänen?

”Alustavien tietojen mukaan kohuun yhdistetyistä laitoksista on tuotu tammi–helmikuussa 2017 noin 20 000 kiloa naudan ja siipikarjan lihaa. Nämä tiedot tarkentuvat vielä selvityksen edetessä. Selvityksen valmistuttua tiedetään, onko näissä erissä ollut elintarvikkeeksi kelpaamatonta lihaa.”

Milloin selvitys valmistuu?

”Ainakin päiviä menee.”

Ketkä kaikki myyvät ja ­välittävät brasilialaista lihaa Suomessa?

”Lihaa maahantuovia yrityksiä on alkuvuonna 2017 ollut noin 30. Eviralla ei ole tietoa yrityksistä, jotka ostavat lihaa maahantuojilta. Kun maahantuojat ovat toimittaneet tiedot, tiedämme, mihin lihaa on toimitettu.”

Miten lihanmyyjiä velvoi­tetaan seuraamaan lihan ­laatua?

”Jokainen elintarvikeyritys vastaa hallussaan olevien elintarvikkeiden laadusta ja turvallisuudesta. Jos yritys toteaa lihan huonolaatuiseksi, se palauttaa tai hävittää sen. Suomeen toimitettavan lihaerän mukana tulee olla salmonellatodistus, jonka avulla lihan toimittava yritys todistaa, että lihaerä on tutkittu ja on todettu, että siinä ei ole salmonellaa.”

Mistä maista Suomeen ­tulee lihaa?

”Lihaa tulee Euroopan unio­nin alueelta muun muassa Saksasta, Tanskasta, Ruotsista, Virosta ja Puolasta. Suurimpia yksittäisiä EU:n ulkopuolisia tuojamaita ovat Brasilia, Argentiina, Thaimaa ja Uusi-Seelanti, josta tulee lammasta.”

Kuinka Evira valvoo lihan laatua?

”Yrityksen omavalvonnan lisäksi viranomaiset valvovat yritysten toimintaa, sen omavalvonnan toteutumista ja tuotteiden turvallisuutta riski­perusteisesti. Evira valvoo maahan tuotavaa lihaa ja suomalaisten teurastamoiden yhteydessä olevia lihalaitoksia. Kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat vähittäismyymälöitä, ravintoloita ja muita kotimaisia lihalaitoksia. Viranomainen ottaa valvonnassaan myös tarvittavia näytteitä.”

Kuinka paljon löytyy salmonellaa tai muita ihmisille ­vaarallisia bakteereja?

”Vuonna 2016 Eviraan ilmoitettiin 49 salmonellalöydöstä elintarvikkeista. Suurin osa löydöksistä oli eläinperäisistä elintarvikkeista, vain muutama kasviperäinen. Maahan tuodusta lihasta löytyi vuonna 2016 salmonellaa kahdesta näytteestä.”

Meneekö brasilialainen liha tuontikieltoon?

”Euroopan komissio on ­ilmoittanut valmistelevansa tuontikieltoa niistä brasilialaisista laitoksista, jotka ovat tutkinnan alla.” J

mikko niemelä

Uusimmat