TOIMITUS

Päätoimittaja

Tapani Ruokanen

Päätoimittajan ja toimituksen sihteeri

Susanna Lumme

Toimituspäälliköt

Jyrki Jantunen (vuorotteluvapaalla)
Jari Lindholm
Jarmo Ra…