Ajassa

”Rädyn harkittava jatkoaan”

SUORAAN SANOEN

Risto Kuisman mielestä AKT:n sisäinen erimielisyys
heikentää Timo Rädyn edellytyksiä jatkaa liiton johtajana.

P

uheenjoh…