kahta mieltä

Vääryys  vai välttämättömyys

Olisiko taitetusta indeksistä luopuminen  oikeudenmukainen uudistus vai eläkejärjestel…