Uutisviikko

suoraan sanoen

Laittomuutta ministeriöissä?

Ministerien tapa palkata esikuntaansa ”ylimääräisiä” avustajia ohi valtioneuvoston kanslian on laillisesti epäselvä, sanoo Tuija Brax.

E

duskunnan tarkastusvaliokunta arvostelee vuod…