Kohtaamiset

kirja

Järki vastaan ideologia

Pitäisikö kansanedustajien lukea Kantia?

Immanuel Kant 1724–1804

Immanuel Kant (1724–1804) kertoo Puhtaan järjen kritiikissää…