Uutisviikko

TIEDE

Kalaa merissä luultua enemmän

Kokonaismassa voi olla jopa kymmenen miljardia tonnia.

Suurin osa merten biomassasta koostuu niin sanotulla mesopelagisella vyöhykkeellä 2…