TOIMITUS

Päätoimittaja

Tapani Ruokanen

Päätoimittajan ja toimituksen sihteeri

Susanna Lumme

Toimituspäälliköt

Jyrki Jantunen
Jari Lindholm

Art Director

Katja Saarela (pe…