KOHTAAMISET

Silja Lanas Cavada
silja.lanascavada@otavamedia.fi
Kirjoittaja on SK:n toimittaja.

MEDIA

Vastuun kantajat

Kaikki mitä tuotamme, pitää sisällään tietyn käsityksen maailmasta.

Näin sanoo chileläinen taiteilija ja arkkitehti Alfredo Jaar. New Yorkissa asuva Jaar tunnetaan sotia ja kriisejä käsittelevistä teoksistaan mutta myös mediaa kritisoivista installaatioistaan.

Jaar on rakentanut teoksiaan Newsweekin, Time- ja Life-lehden kansikuvista. Niiden kautta hän on tutkinut median välittämää kuvaa Afrikasta.

Jaarin teesi on lohduton: mediassa ja sen kuvastossa on piilorasismia, joka mahdollistaa kriisejä, jopa kansannousuja.

Vaikka Jaar ehkä vähän yksinkertaistaa, hän käsittelee teoksissaan suoraan ja tarkkanäköisesti eettisyyttä ja median vastuuta. Hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä Suomessa avautuu Kiasmassa huhtikuussa.

JAARIN työskentelytapa muistuttaa arkkitehdin työtä. Hän sanoo, että 99 prosenttia hänen tekemisestään on miettimistä ja vain yksi prosentti tekemistä.

Ensin hän kerää tietoa, tutkii ja analysoi. Vasta sen jälkeen hän antaa itselleen ”luvan ajatella”.

Teoksensa Newsweek hän rakensi 17:sta Ruandan sodan aikaisesta Newsweek-viikkolehden kannesta. Jokaisen kansikuvan alle hän lisäsi siihen asti kuolleiden määrän: 25 000, 50 000... 1  000 000.

Jaar moittii mediaa välinpitämättömyydestä. Vasta 17 viikkoa kansannousun alkamisesta Newsweek nosti ensimmäisen kerran Ruandan kanteen pääjutuksi.

JAAR osoittaa teoksillaan, että taiteella on erityinen voima tehdä näkyväksi myös tärkeitä, yhteiskunnallisia asioita. Sama voimahan on medialla. Me­dialla voi kuitenkin olla opittavaa taiteen lähestymistavoista.

Taiteen tehtävä on ”luoda pienoismalleja maailman ajatteluun”, hän sanoo. Mutta ei vain luoda vaan myös muuttaa olemassa olevia malleja ja ehdottaa uudenlaisia tapoja tehdä asioita.

Hyvä esimerkki tästä oli pienoismalli Venezia, Venezia Venetsian biennaalissa. Teos esittää kansallisista paviljongeista koostuvaa Giardinia, joka uppoaa välillä veteen ja nousee sieltä ylös. Teoksellaan Jaar halusi nostaa esiin sen epäkohdan, että biennaalin pääpaikassa on mukana vain 28 maata. ”Sieltä puuttuu 160 maata.” 

Kulttuuri