Helena Hietanen, Jaakko Niemelä: Toinen, 2015. Videoanimaatio. Teos­ta pystytetään Helsingin Taide­hallin kuvanveistosaliin.

Valo

kohtaa

aineen

Hel…