JÄRKI VOITTAA

Ihmiskunnan moraalisen tilan paraneminen on vuosikymmenen vaietuin tieteellinen löytö.

JÄRKI VOITT…