Esa Ylikoski.

Pääsiäisen alla kirkoissa on käynyt paljon päiväkotilapsia. Loukkaako tämä taaperoiden oikeuksia, Vapaa-ajattelijain liiton luottamustoiminen pääsihteeri Esa Ylikoski?

”Rikotaan yhdenvertaisuutta uskontojen ja vakaumusten suhteen, kun asetetaan yksi uskonnollinen oppi muiden katsomusten edelle. Toinen ihmisoikeus, mitä rikotaan, on uskonnon ja omantunnon vapaus. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on korostanut, että siihen kuuluu myös oikeus olla ilmoittamatta katsomustaan. On ristiriitaista, jos ihminen julkista palvelua käyttäessään joutuu paljastamaan, että ei ole uskossa tai on. Vanhemmat joutuvat miettimään, erottuvatko he joukosta, jos he sanovat, että lapsi ei lähde kirkkoon mukaan.”

Taaperolle kirkkokäynti voi olla vain hauska retki. Miksi se pitäisi kieltää?

”Se antaa väärän käsityksen uskonnon asemasta. Mukautumalla katsomukselliseen tuputukseen ja indoktrinaatioon päiväkoti ylläpitää sitä. Vanhempien pitäisi vaatia normaaleja oikeuksiaan ja mieluummin vaatia, että yhden uskontokunnan tilaisuudet lopetettaisiin.”

Kumpi on haitallisempaa uskonnottomalle lapselle, kirkkokäynti tutussa ryhmässä vai tutusta ryhmästä erottaminen?

”Ei pidä järjestää uskonnonharjoittamista, joka erottaa lapsia toisistaan. Haitallisuuskeskustelu on painostusta. Pienten lasten ryhmästä erottaminen voi tuntua pahalta, varsinkin jos se järjestetään syrjivällä tavalla. Vähemmän väärä tilanne olisi, että aina ilmoitettaisiin, että on tunnustuksetontakin ohjelmaa.”

Lapsen oman uskonnon tai katsomuksen perinteeseen sekä tapoihin ja käytäntöihin perehdytään, sanovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Onko ohjeessa vikaa?

”On virhetulkinta, että perheen oma on sitä, mitä kirkon oikeaoppinen uskontunnustus sanoo. Todellisuudessa kirkon tekemän kyselyn mukaan vain 27 prosenttia sanoo uskovansa kristinuskon opettamaan jumalaan. Perheitten oma katsomusmaailma on sekulaarimpi ja monipuolisempi kuin opetetaan.”

Saako pappi käydä tarhassa?

”Ammattitaitoinen päivähoitohenkilöstö pystyy hoitamaan uskontokasvatuksen lapsen ikäkauteen sopivalla tavalla, samalla tavalla kuin luokanopettajatkin uskonnonopetuksen luokilla 1.-6.”

Pitäisikö kirkolliset juhlapyhät poistaa kalenterista?

”Jo ennen kristinuskoa oli kulttuuriset perinteet lepotaukoihin ja juhliin. Jos pääsiäistä ei olisi, se pitäisi keksiä. Jos järkevästi tehtäisiin, se sidottaisiin maaliskuun loppuun, lähelle kevätpäivän tasausta.”